Generalforsamling 2016

Vi holder i år den ordinære generalforsamling onsdag d. 16. marts kl. 19.30 i Melhøjstuen i Hinnerup Kulturhus.
Indkaldelse med dagsorden er omdelt til alle medlemmer. Den kan også findes her på siden under Generalforsamling sammen med budget for 2016 samt regnskabet for 2015.

Og husk: Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 7 skal med navns underskrift og kontaktoplysninger sendes skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.