Dato for generalforsamling 2015

Datoen for foreningens ordinære generalforsamling 2015 er fastsat til tirsdag d. 24 marts. Vi mødes kl. 19.30 i Hinnerup Kulturhus, Melhøjstuen.
Indkaldelse omdeles snarest.