Persondata i Rønege

Når du er medlem af Antenneforeningen Rønege indsamler vi følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Fysisk adresse hvortil signalet leveres.
  • E-mail adresse, hvis den findes.
  • Telefonnummer, hvis det findes.
  • Valg af TV pakke
  • Korrespondance via e-mail og brev.

Disse oplysninger er alle nødvendige for at vi leve op til vores forpligtelser over for dig som medlem og over for vores leverandør.

Ved udmeldelse af foreningen slettes alle oplysninger, så snart udmeldelsen er færdigbehandlet. Undtagelsen er hvis der er eller efterfølgende forventes en konflikt med medlemmet.

Et medlem kan til en hver tid forlange at foreningen sletter persondata om medlemmet. Dette vil dog i nogle tilfælde føre til at foreningen ikke mere kan levere signal til medlemmet, og der vil dermed ske en udmeldelse.