Nyhedsbrev novembere 2023


Status på nedlukning af antenneforeningen
Som det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 29. august 2023, så har likvidationsudvalget arbejdet målrettet på at indgå en aftale om sammenslutning med Skanderborg Antenneforening. Denne aftale er nu underskrevet af begge parter.

Teknisk overgang
Da Skanderborg Antenneforening i skrivende stund fortsat er i gang med at forhandle leveranceaftale med udbydere, ved vi endnu ikke hvordan den tekniske overgang kommer til at forløbe. Overdragelsesaftalen er udformet således at i som medlemmer indtræder på samme vilkår som medlemmerne af Skanderborg Antenneforening, dog med nogle særlige fordele i forbindelse med overdragelsen – så vi er ikke bekymret for hvordan dette måtte komme til at forløbe.

Skanderborg Antenneforening vil henvende sig til os, så vi derfra bliver informeret om det videre forløb – når der er en veldefineret plan for forløbet. Vi kan dog allerede nu forvente, at der ikke sker en teknisk sammenlægning inden årets udgang – dette vil formentlig ske i løbet af 1. kvartal 2024. Derved undgår vi også forstyrrelser i leverancerne omkring jul og nytår, idet i vil fortsætte med jeres eksisterende pakker.

Administrativ overgang
Den administrative overgang til Skanderborg Antenneforening er i fuld gang og forskellige aftaler er allerede overdraget, herunder forsikring, el-leverance aftale m.v. Vi oplever at Skanderborg Antenneforening på dette område er helt og aldeles klar til at tage os om bord.

Særligt om Internet over antennenetværket
Som tidligere forklaret, lukkes netværket fra 31/12 for andre internetudbydere end YouSee. Det skyldes at Skanderborg Antenneforening har en særlig aftale med YouSee om leverance af Internet på yderst favorable vilkår. Det er selvfølgelig noget bøvl hvis du i dag har anden udbyder. Vi vil opfordre dig til tage en snak med Skanderborg Antenneforening om dine muligheder. Du kan nå dem her: https://skantenne.dk/docx/kontakt/ – telefon 86521711 eller mail: kontoret@skantenne.dk

Herfra
Fra nu vil vi koncentrere os om at få afsluttet alle tilbageværende udeståender, og sikre at vi kan gennemføre nedlukningen af Antenneforeningen Rønege i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen. I den forbindelse forventer vi at udsende slutopgørelsen så hurtigt som vi kan få de sidste ting omkring moms-refusion afklaret. Slutopgørelsen underskrives af revisor, og vi vedlægger dokumentation for anvendelse af eventuelle overskydende midler. Vi håber på at kunne gøre dette i løbet af januar/februar 2024.

Venlig hilsen

Likvidationsudvalget

Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687