Nyhedsbrev juni 2023


Notifikation
I henhold til vedtægternes §28 Stk. 3 pkt. B skal vi hermed informere medlemmerne om den vedtagne beslutning om at afvikle foreningen iht. vedtægterne. Medlemmer, som måtte have dokumenterede krav mod foreningen anmodes om at fremsætte disse senest den 15. juli 2023. De dokumenterede krav formidles til foreningen på info@roenege.dk


Nyhedsbrev juni 2023

Nyhedsbrevet kan hentes som pdf her…

Sommerferie-status på nedlukning af antenneforeningen

Vi synes lige det er på sin plads at give jer en kort status på nedlukningsplanerne her inden sommerferien.

Som tidligere indikeret arbejder vi med to mulige løsninger:

  1. ”Salg” af infrastrukturen (kabelnet m.v.) til en operatør
  2. Sammenlægning med en anden antenneforening

Vi er nu så langt i forløbet, at der er etableret kontakt med en potentiel sammenlægningspartner, og den indledende kontakt og efterfølgende afklaringer har vist, at der er gensidig interesse og grundlag for at arbejde videre med den mulighed. Der er identificeret nogle punkter som kræver nærmere afklaring, og vi er i en god dialog om dette.

Vi har fortsat mulighed A som noget vi med stor sikkerhed kan falde tilbage på – det er imidlertid forventningen at en mulig sammenlægning (mulighed B) vil stille medlemmerne betragteligt bedre i form af gode priser og en rimelig uforandret løsning, så den mulighed får naturligvis mest fokus.

Som det ser ud lige nu, holder vores tidsplan (planlagt 2. ekstraordinære generalforsamling afholdes den 29. august), og det ser ud til at vi også i bestyrelsen kan holde sommerferie. Og med den konstatering vil vi ønske alle medlemmerne en dejlig dansk sommerferie, hvor der forhåbentlig også bliver mulighed for at komme ud fra fjernsynsstuen og nyde det gode danske sommervejr!

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687