Nyhedsbrev maj 2023


Notifikation
I henhold til vedtægternes §28 Stk. 3 pkt. B skal vi hermed informere medlemmerne om den vedtagne beslutning om at afvikle foreningen iht. vedtægterne. Medlemmer, som måtte have dokumenterede krav mod foreningen anmodes om at fremsætte disse senest den 15. juli 2023. De dokumenterede krav formidles til foreningen på info@roenege.dkPlan for nedlukning af antenneforeningen
På baggrund af den ekstraordinære generalforsamlings beslutning om at igangsætte nedlukning af foreningen iht. vedtægterne, skal vi hermed kort informere om den plan vi har lagt for processen:

Inden 15. maj: Alle interessenter, herunder medlemmer (se ovenfor) anmodes om at fremsende dokumenterede krav mod foreningen inden for en frist af 3 måneder. Vi indrykker snarest en tilsvarende, simpel annonce i Lokalavisen Favrskov.

Nu -> sommerferien: Bestyrelsen varetager foreningens drift iht. seneste ordinære generalforsamling, og iværksætter en undersøgelse af de muligheder der ligger for at afhænde foreningens aktiver til interesserede parter, enten i form af et ”salg” af infrastrukturen (kabelnet m.v.) eller i form af en sammenlægning med en anden antennef

Tirsdag, den 29. August: Anden ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til afvikling af foreningen fremsættes til beslutning. Datoen er foreløbig, og vil afhænge af de pågående forhandlinger. Særskilt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling fremsendes iht. de i vedtægterne anførte frister.

Medio December: Foreningens sidste reviderede årsregnskab, herunder resultatopgørelse og dokumentation for disposition af kassebeholdning fremsendes til medlemmerne til orientering.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687