Udmeldelse

Vil du melde dig ud af foreningen skal det ske med 3 mdr. varsel til udgangen af et regnskabsår. Udmeldelsen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse.

Hvis du i perioden frem til udmeldelsen kan træde i kraft ikke ønsker at modtage en TV pakke, kan denne frameldes med 1. mdr. varsel til et kvartalsudløb.

Efter TV pakken er frakoblet betales kontingentsatsen “Uden signal / kun bredbånd” som du finder på siden Pakker & Priser, frem til selve udmeldelsen træder i kraft.

Der henvises i øvrigt til §8 i foreningens  Vedtægter 2014.