Nyhedsbrev februar 2024


Nyhedsbrev som pdf

Bilag:
Revideret årsregnskab 2023
Revideret regnskab for 2024

Antenneforeningen Rønege eksisterer ikke længere
Som du forhåbentlig allerede ved, så eksisterer Antenneforeningen Rønege ikke længere. Likvidationsudvalget har gennemført beslutningen fra den seneste ekstraordinære generalforsamling, og med dette sidste nyhedsbrev vil vi – i overensstemmelse med den vedtagne beslutning – kort redegøre for de sidste aktiviteter vi har gennemført.

Berigtigelse af aftalen med Skanderborg Antenneforening
Vi har den 5. januar 2024 gensidigt underskrevet det såkaldte ”fuldbyrdelsesmemorandum”, hvorefter alle Antenneforeningen Røneges aktiver (kabelnettet og medlemsskaren) formelt er overdraget til Skanderborg Antenneforening.

Afslutning af årsregnskabet for 2023, og opgørelse af overskuddet samt dokumentation for placeringen heraf
Vedhæftet dette nyhedsbrev findes en kopi af det reviderede årsregnskab for 2023, inklusive kassererens kommentarer hertil. Ud over dette findes en resultatopgørelse samt oversigt over posteringer i januar 2024, idet der som annonceret tidligere er poster som først kunne afsluttes efter regnskabsårets udløb. Den resterende kasse/bankindestående på kr. 21.498,21 er doneret til Kræftens Bekæmpelse i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Alle de andre ting
Foreningens CVR-nummer er lukket ned via Erhvervsstyrelsen, og vi har ligeledes lukket foreningens bankkonto, betalingskortet er klippet, den digitale postkasse er lukket, og vi har lukket alle løbende abonnementer på IT-licenser, foreningsmedlemsskaber m.v. Vi har dog fortsat foreningens hjemmeside tilgængelig, den lukkes ned med udgangen af juni måned (den var forudbetalt for et år). Vi påtænker ikke at gennemføre opdateringer heraf, bortset fra de dokumenter der normalt foreligger (er sket).

Tilbage er blot …
At takke Skanderborg Antenneforening, både bestyrelsen og den daglige ledelse, for et godt forløb omkring sammenlægningen. Yderligere vil jeg benytte lejligheden til at takke YouSee for konstruktivt samarbejde under hele forhandlingsforløbet. Mest vil jeg dog takke bestyrelsens øvrige medlemmer for den vedholdende indsats for at løse alle de udfordringer der er opstået undervejs. Vi har i fællesskab forsøgt at stille jer som medlemmer bedst muligt, og det ser ud til at vi er landet et rigtig godt sted.

På vegne af Likvidationsudvalget
Jan Krogh Jensen


Kasserer: Niels Berg, hinnerup@nielsberg.dk, 22403340
Sekretær: Mogens Priess-Sørensen, mogens@priess.it, 28835618
Formand: Jan Krogh Jensen, jan@kroghjensen.dk, 25247687