Rykkerprocedure

Rykkerprocedure for Antenneforeningen Rønege jfr. Vedtægternes §6.

Ved manglende betaling udsendes en reminder 7 dage efter betalingsdato, som er første dag i kvartalet, med anmodning om betaling omgående og senest 7 dage derefter.

Samtidig gøres i reminderen opmærksom på, at ved manglende betaling ved fristens udløb, udsendes rykkerskrivelse med pålæg af rykkergebyr kr. 100,- og med frist til betaling på 7 dage.Ved manglende betaling derefter tages reglerne i vedtægternes §9 om oversendelse til incasso og afbrydelse af signalet med de anførte frister i anvendelse.